Menu

Tłumiki

Nadmierny hałas w negatywny sposób wpływa na poczucie komfortu osób przebywających w pomieszczeniach obsługiwanych przez wentylację mechaniczną. W takich systemach podstawowym źródłem hałasu jest wentylator wymuszający przepływ powietrza. Dlatego tak ważne jest zastosowanie tłumików akustycznych. Ich zadaniem jest obniżenie w systemie poziomu hałasu do minimum. Zastosowanie produkowanych przez naszą firmę tłumików akustycznych sprawia, że hałas nie zakłóca spokoju w pomieszczeniach obsługiwanych przez system wentylacji mechanicznej. Dzięki czemu przebywający w pomieszczeniach ludzie z powodzeniem mogą w przyjaznych warunkach zarówno pracować, jak i wypoczywać.

Tłumiki i podstawy tłumiące

Tłumiki i podstawy tłumiące akustyczne są bardzo ważnym elementem instalacji wentylacji mechanicznej, gdyż służą do wygłuszania instalacji wentylacyjnej. To dzięki tłumikom hałasu nie mamy świadomości, że powietrze, które jest wtłaczane do pomieszczenia, przechodzi przez głośną i specjalistyczną instalację.

Podstawy tłumiące PTC

Tłumiąca podstawa dachowa umożliwia montaż wentylatora dachowego bezpośrednio nad pomieszczeniem wentylowanym. Dźwiękoizolacyjny materiał, którym wyłożone jest wnętrze podstawy, w znaczący sposób eliminuje uciążliwość hałasu wentylatora od strony jego wlotu. Montaż podstawy tłumiącej przewidziany jest na cokole wyrównującym poziom dachu przy pomocy kotwiących śrub montażowych. Konstrukcja jest rozbieralna, możliwe jest więc okresowe czyszczenie wkładów tłumiących.

Tłumiki prostokątne akustyczne TAC

Dobór tłumików określa się według przekroju instalacji kanałów prostokątnych. Ilość kulis zależna jest od szerokości tłumika, natomiast długość określa jego parametry tłumienia.

Tłumiki okrągłe akustyczne TAC

Tłumiki okrągłe określa się według średnicy instalacji kanałów okrągłych. Grubość warstwy wygłuszającej w zależności od potrzeb: 50 mm lub 100 mm.

Produkowane przez naszą firmę tłumiki akustyczne standardowo wytworzone są z polichlorku winylu.
W przypadku instalacji bardziej wymagających jako materiał wykorzystujemy inne tworzywa sztuczne, w tym: PPS, PP, PE. Wentylacja PPS to doceniane rozwiązanie przez wielu naszych klientów.

W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe rozwiązania związane z wytłumianiem hałasu powstałego w systemach wentylacji mechanicznej. Wśród naszych produktów znaleźć można: podstawy tłumiące PTC, podstawy chemoodporne, tłumiki prostokątne akustyczne TAC i tłumiki okrągłe akustyczne TAC.

Warto dodać, że za cichą pracę instalacji wentylacyjnej typu mechanicznego odpowiadają również podkładki antywibracyjne, elastyczne połączenia przewodów, kratki i nawiewniki o optymalnej charakterystyce akustycznej, które znajdą Państwo w pozostałych kategoriach produktów.