Menu

Odciągi, okapy

W zakładach przemysłowych występują stanowiska robocze związane z nieustanną emisją rozmaitych zanieczyszczeń. Determinuje to konieczność bieżącego ich usuwania, ponieważ w innym wypadku nagromadzenie się zanieczyszczeń może zaszkodzić przebywającym w zakładzie pracownikom. Usuwanie zanieczyszczeń jest obowiązkiem wszystkich zakładów przemysłowych. Dotyczy to przede wszystkim obiektów, w których przebywają pracownicy.

Odciągi, okapy

Stosowanie okapów

Okapy stosuje się nad wannami, piecami przemysłowymi itp. Zadaniem okapów jest usuwanie szkodliwych substancji. Działanie okapów jest szczególnie skuteczne, gdy temperatura zanieczyszczonego powietrza jest wyższa od temperatury powietrza w pomieszczeniu, wskutek czego powietrze zanieczyszczone ma tendencję do unoszenia się w górę. W celu poprawy działania okapów stosuje się osłony boczne.

Nasze okapy oraz odciągi skutecznie usuwają wszystkie zanieczyszczenia (dymy, pyły, opary, zapachy) w miejscu ich powstawania, zapobiegając tym samym rozprzestrzenianiu się szkodliwych gazów w pomieszczeniu.

Dostępne w asortymencie okapy mogą być stosowane w różnorodnych procesach technologicznych, w tym: suszenia, spawania, szlifowania, lakierowania, polerowania i cięcia.

Zainstalowane w okapach osłony boczne gwarantują, że zanieczyszczenia są skutecznie izolowane.