O firmie

O firmie

Firma Bart-Tech powstała w 2008 roku. Zajmujemy się doborem, produkcją, i montażem elementów wentylacyjnych.
W naszej ofercie znajdują się: przepustnice, kratki, wyrzutnie ścienne i dachowe, czerpnie, podstawy dachowe, kanały i kształtki wentylacyjne oraz anemostaty.
Elementy nietypowe wykonujemy według dostarczonej przez klienta dokumentacji technicznej. Dodatkowo zajmujemy się produkcją zbiorników chemoodpornych i okapów wentylacyjnych.
Produkujemy i oferujemy kompletne układy wentylacji chemoodpornej (wysoka odporność na gazy i opary żrące oraz podwyższoną wilgotność) wykonanej z tworzyw sztucznych typu polichlorek vinylu PVC, PPS, PPS-el, PP, PE.